Falsafah Ku Sebagai Seorang Pendidik...

Pengajaran dan pembelajaran adalah satu perjalanan yang indah dalam kita mencari dan mengenali ilmu sekaligus mengamalkannya kearah kebaikan. Manfaatkanlah ilmu sebaiknya, dan janganlah ia disalahgunakan.

Friday, October 8, 2010

Tingkatan 5 : Bab 6: Promosi

BAB 6: PROMOSI

1.  Maksud Promosi
-          satu proses memberitahu , memujuk dan mempengaruhi pelanggan
-          menyedarkan pengguna tentang barangan
-          menjadikan pengguna setia kepada barangan yang ditawarkan

2.  Peranan Promosi
-          Menyampaikan maklumat
memberitahu kewujudan barang dipasaran
maklumat spesifikasi barang, kegunaan, harga dan pengeluar
               
-          Mewujudkan pasaran baru
menyedarkan pengguna tentang barang baru
menarik minat membeli dan mengguna

-          Mengekalkan pasaran sedia ada
mengingatkan pengguna kepada jenama
mewujudkan pengguna setia

-          Meningkatkan dan meluaskan pasaran
membantu penyebaran maklumat kepada lebih ramai pengguna
menggunakan media yang liputan siarannya luas

-          Memujuk dan mempengaruhi pembeli
menggunakan aktiviti dan teknik promosi yang menarik

-          Memantapkan imej barang dan syarikat
barang menjadi lebih popular dan mendapat perhatian kerana dikaitkan dengan imej pengguna

-          Mengatasi pesaing
mengelakkan pengguna sedia ada dan baru mudah lupa dan beralih menggunakan barangan pesaing

3.  Promosi dalam Pemasaran.

-          Strategi Pemasaran
·         Sasaran pasaran – kumpulan pengguna yang cuba dipengaruhi
·         Campuran pemasaran   – gabungan unsur penting pemasaran
Ø  Produk   – menghasilkan barang berorientasi pengguna   
                       menepati cita rasa, keperluan dan kehendak  
                      pengguna
Ø  Harga    -  disesuaikan mengikut keadaan pelanggan,   
                       persaingan, kos pengeluaran dan keuntungan 
                     yang ingin diperolehi
Ø  Promosi  - ditumpukan kepada kumpulan sasaran    
                       menyedarkan pengguna tentang kewujudan  
                      barang menyampaikan maklumat, menarik 
       perhatian, meyakinkan dan mempengaruhi   
       pengguna
Ø  Agihan    - dihantar tepat pada masa ke tempat                           barang diperlukan.

4.  Jenis Promosi.

-          Pengiklanan
·         Memperkenalkan barangan baru
·         Mengingati sesuatu barangan
·         Mengekalkan pasaran barangan
·         Barangan lebih popular
·         Imej yang lebih baik
·         Mempengaruhi, memberitahu dan memujuk pengguna
·         Mendapatkan maklumat sesuatu barangan

Ø  Iklan berkesan mempunyai unsur pujukan menjadi gaya tarikan yang dirancang dalam sesuatu mesej iklan.

Ø  3 jenis gaya tarikan iklan

§  Pujukan Rasioal
- Mengaitkan sesuatu pembelian dengan
  kepentingan peribadi pembeli.
- Pembelian barang dikatakan lebih
  berfaedah, berkualiti, bernilai,
  kesihatan, penjimatan

§  Pujukan emosi
- Menimbulkan perasaan positif supaya 
  orang ramai terdorong membeli.
- Mesej iklan ada unsur rasa kasih
  sayang, takut, malu, bangga, gembira, 
  mengikis perasaan bimbang

§  Pujukan moral
- Sikap orang ramai tentang perkara
  yang benar dan lebih wajar dilakukan.
- Mesej iklan  
  tentang kebersihan alam sekitar, perpaduan,  
  persamaan hak, amalan tolong-menolong

Ø  Jenis Iklan

§  Iklan penerangan
-   memperkenal jenama baru dipasaran
-   ada maklumat harga, kegunaan, cara guna,  
    keistimewaan barangan
-   elak keraguan pengguna

§  Iklan memujuk
-   persaingan sesuatu barangan semakin
    hebat di pasaran
-   bentuk keyakinan pengguna
-   terang kelebihan jenama, bandingkan
    dengan jenama lain
-   menjadi iklan bertanding

§  Iklan mengingat
-   pengguna sentiasa mengingat sesuatu 
    jenama
-   disiarkan berulang-ulang
-   barangan telah lama di pasaran

          - Promosi Jualan

·         cara galakan jualan bagi tempoh yang singkat
·         bantu tarik pelanggan baru
·         galakkan pengguna membeli
·         barangan dikenali, kekal dan atasi pesaing

Ø  Promosi Pengguna
-   mendorong pengguna membeli
-   pengguna ditawarkan sample percuma, kupon
    hadiah, potongan harga, pertandingan

Ø  Promosi pengedar
-   pemberian insentif kepada pemborong dan
    peruncit supaya menambah pengedaran dan 
    jualan
-   pengedar ditawarkan diskaun, barang
    percuma, hadiah wang, pertandingan jualan

Ø  Promosi jualan
-   galakkan jurujual menjual secara lebih
    berkesan
-   insentif diberi – bonus, komisen, peraduan
-   tempoh promosi jangka masa pendek

-          Jualan Terus
·         kaedah promosi sesuatu barangan secara peribadi
·         melalui jurujual
·         caranya – system parti, pergi dari rumah ke rumah
·         wakil syarikat menerangkan, memujuk, meyakinkan pengguna
·         jurujual diberi komisen, diakaun
·         jurujual dan pengguna berkomunikasi dua hala
·         pengguna Dapat layanan peribadi
·         jurujual Sesuaikan cara penyampaian maklumat, teknik memujuk
·         jurujual tahu reaksi pengguna

-          Publisiti
·         Penyebaran maklumat menerusi media secara percuma
·         Bayaran siaran ditanggung oleh syarikat media
·         Pengeluar tidak tanggung kos penyiaran
·         Tujuan beritahu barangan baru, keistimewaan
·         Maklumat dikawal syarikat media
·         Kelebihan - Jimatkan kos promosi, lebih diyakini, liputan lebih luas, jalin hubungan baik dengan orang ramai
·         Kelemahan – berita terhad, maklumat tak jelas, kritikan media, masa siaran tidak sesuai, sukar dirancang

5. MEDIA PENGIKLANAN

JENIS MEDIA PENGIKLANAN

AKHBAR/MAJALAH
·         Liputan lebih luas
·         Kos murah berbanding yang lain
·         Boleh sertakan gambar/peneranan
·         Boleh dibuat secara warna warni
·         Boleh dibaca berulang kali
·         Boleh pilih ruang/mukasurat

HALAMAN KUNING
·        Ruang iklan di buku panduan telefon
·        Mudah untuk pelanggan
·        Disusun ikut abjad

TELEVISYEN
  • Liputan luas
  • Ada gambar dan penerangan lengkap
  • Boleh diselitkan muzik
  • Lebih berkesan sebab audio visual
  • Boleh pilih masa siaran
  • Boleh menaja rancangan

POSTER/PAPAN TANDA/ SEPANDUK
·        Kos murah
·        Menarik perhatian pengguna
·        Boleh pilih sasaran pasaran

RADIO
·         Liputan luas
·         Penerangan lengkap
·         Boleh diselitkan muzik
·         Boleh disiarkan bila-bila masa
·         Boleh taja rancangan

INTERNET
·         Liputan luas ke selruruh dunia
·         Boleh masukkan kesan animasi/audio visual
·         Boleh terus pesan barang on line
·         Kos murah jika pandai bina laman web sendiri

LAMPU NEON
·         Cantik dan menarik
·         Jelas pada waktu malam
·         Boleh jadi pandu arah kepada pengguna
·         Boleh guna untuk tempoh lama

PAMERAN/EKSPO
·         Sampai ke sasaran pengguna
·         Pengguna boleh cuba barang dan Tanya
·         Boleh kesan masalah pengguna
·         Hubungan 2 hala dengan pelanggan

6.           PEMILIHAN MEDIA PENGIKLANAN

Faktor Pemilihan Media Pengiklanan

·         Jenis dan sifat barangan
*        barangan teknikal    -  televisyen, pameran, internet
                                       -  perlu penerangan dan tunjuk ajar
*        barangan baru        - sampel percuma
*        barang perhiasan    - majallah wanita
*        perkakas dapur       - pameran, ekspo
                                       - perlu tunjuk ajar jurujual
*        perkhidmatan pelancongan – iklan akhbar/risalah
·         Kos Pengiklanan
*        ikut kemampuan peniaga
*        peniaga kecil-kecilan         - media murah
                                                - papan tanda/risalah
*        syarikat besar                   - media mahal
                                                - televisyen/ akhbar/ majalah

·         Tujuan Pengiklanan
*        akhbar          - matlamat sampaikan maklumat ke seluruh                                   negara
                             - barangan baru
*        sampel percuma dan borang maklum balas
          - ingin tahu sambutan orang ramai
*        televisyen/radio/internet
          - untuk atasi pesaing
          - menarik dan liputan luas

·         Saiz Perniagaan
*        syarikat besar        
          - media mahal
          - televisyen/akhbar
*        perniagaan kecil-kecilan    
          - media murah
          - risalah/poster/sepanduk

·         Sasaran Pengguna
*        golongan pengguna yang diharapkan membeli
*        sampai mesej kepada golongan yang betul
*        peralatan sukan       - majalah sukan
*        barang kemas         - majallah wanita

·         Luas Pasaran
*        barangan pasaran    - risalah/papan
*        setempat                tanda/poster/sepanduk
*        pasaran seluruh negara     
          - televisyen/akhbar negara
*        pasaran antarabangsa      
          - televisyen setelit/internet
          - majallah antarabangsa

·         Dasar Kerajaan
*        peraturan mesti dipatuhi
*        penentuan saiz, kandungan, jenis iklan,
*        arak dan rokok dilarang dalam iklan tv
*        dapat kebenaran – Akta Kerajaan Tempatan