Falsafah Ku Sebagai Seorang Pendidik...

Pengajaran dan pembelajaran adalah satu perjalanan yang indah dalam kita mencari dan mengenali ilmu sekaligus mengamalkannya kearah kebaikan. Manfaatkanlah ilmu sebaiknya, dan janganlah ia disalahgunakan.

Friday, October 8, 2010

Tingkatan 5 : Bab 8: Konsumerisme


BAB 8: KONSUMERISME


1.
Maksud Konsumerisme
-          Satu perjuangan bagi melindungi hak dan kepentingan pengguna
-          Satu usaha bagi menyedarkan pengguna tentang hak mereka supaya taraf hidup  meningkat

2.
Matlamat Konsumerisme
-          melindungi hak pengguna
-          mewujudkan iklim perniagaan yang harmoni
-          membina kualiti kehidupan yang lebih baik

3.
Maksud pengguna
-          orang yang menggunakan barang  untuk penuhi keperluan dan kehendak

4.
Amalan perniagaan yang tidak sihat
-          letak harga  tidak berpatutan
-          buat iklan  mengelirukan
-          tawar barang  berkualiti rendah
-          jual barang yang tidak selamat

5.
Hak pengguna
 1. Hak mendapat keperluan asas
-                     makanan/pakaian

 1. Hak mendapat keselamatan
-                      dilindungi daripada  kesan yang boleh   membahayakan  kesihatan 
-                      contoh: racun makhluk perosak / ubat-ubatan

 1. Hak mendapat maklumat
-                      fakta   lengkap  sesuatu barang supaya  tidak tertipu

 1. Hak membuat pilihan
-                      Dapat pelbagai barang berkualiti berdasarkan citarasa

 1. Hak mendapat ganti rugi
-                      berjumpa sendiri dengan peniaga /mengadu kepada persatuan pengguna

 1. Hak bersuara
-                     secara peribadi /  perwakilan

 1. Hak mendapat pendidikan pengguna
-                     melalui ceramah / forum

 1. Hak mendapat alam sekitar yang sihat
-                      kerajaan gubal akta seperti Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 / Akta Racun Mahkluk Perosak 1974
6.
Lima Tanggungjawab pengguna
 1. Kesedaran mengkritik
-    boleh membuat aduan
 1. Penglibatan dan tindakan
-    bergiat aktif dalam persatuan pengguna / khidmat sosial
 1. Tanggungjawab sosial
-    Memberi derma kepada orang miskin/tua
 1. Tanggungjawab alam semulajadi
-    tidak membuang sampah di merata tempat / tidak menebang pokok sesuka hati
 1. Bersatu padu
-    supaya wujud kekuatan / pengaruh untuk jayakan perjuangan

7.
Enam Tanggungjawab pengeluar
a.    Praktikkan amalan perniagaan yang baik
-    tidak menipu/ jual barang berkualiti
b. Amal pengiklanan yang beretika
-    iklan mesti tepat / tidak mengaitkan jenama produk lain
 1. Sedia terima rungutan
-    kaunter khidmat pelanggan / kaunter aduan
 1. Membantu menyebarkan pendidikan konsumerisme
-    melalui seminar/forum
 1. Memelihara alam sekitar
-    menggurangkan penggunaan bahan yang  mencemarkan
 1. Menjalankan tanggungjawab sosial
-    memberi derma/ biasiswa

8.
Lima prinsip asas  membeli dengan bijak
 1. Menentukan jenis barang
-    barang keperluan atau kehendak
 1. Menentukan sebab membeli
-    untuk memenuhi keperluan/menunjuk-nunjuk
c.  Menentukan masa membeli
-    masa tawaran istimewa/ musim perayaan
 1. Memilih tempat membeli
-    lokasi berhampiran
-    menawarkan pelbagai barang
-    harga berpatutan dan barang berkualiti
-    sikap  jujur dan layanan mesra
-    ada kemudahan seperti ruang makan/tandas
 1. Mengetahui teknik membeli
-    buat perbandingan harga
-    tengok kualiti barang
-    periksa kuantiti barang
-    tahu tarikh luput
-    ada jaminan jualan
                              
9.
Peranan kerajaan dalam melindungi pengguna
 1. Tubuh kementerian yang menjaga hal-ehwal pengguna
-          iaitu Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal-Ehwal Pengguna
 1. Beri kesedaran tentang konsumerisme
-    melalui ceramah /kempen
 1. Wujudkan akta/peraturan
-    Peraturan Makanan 1985/Akta Perihal Dagangan 1972
 1. Tubuh  kementerian / jabatan untuk kuatkuasa undang-undang
-    Kementerian Kesihatan/Jabatan Alam Sekitar

10.
Agensi lain  dan peranannya dalam melindungi pengguna

 1. Majlis Penasihat Pelindung Pengguna Kebangsaan (MPPPK) @ Majlis Pengguna
-   Nasihat kerajaan tentang hal-ehwal perlindungan pengguna
-    Elakkan penyelewengan dan ketidakadilan amalan perniagaan
-    Beri pendidikan konsumerisme melalui risalah /tv
-    Wujudkan  petugas yang dapat bantu selesaikan isu-isu kepenggunaan
-    Menerbitkan Kod Etika Amalan Perniagaan

 1. Tribunal Tuntutan Pengguna
-    Mudahkan pengguna membuat tuntuan gantirugi dengan cepat ,mudah dan murah
-    Jadi saluran alternatif selain Mahkamah Sivil untuk menuntut gantirugi
-    Dengar jumlah tuntutan yang tidak melebihi RM10,000

 1. Persatuan Pengguna
-    Terima dan siasat aduan  pengguna
-    Jalankan penyelidikan dari segi kualiti/keselamatan
-    Beri laporan melalui  penerbitan majalah/berita
-    Adakan pendidikan kepenggunaan melalui bengkel/forum

 1. Persatuan Pengeluar
-    Pastikan ahli mematuhi kod etika  berkaitan dengan pengeluaran/persaingan
-    Adakan kempen membeli barang buatan tempatan

 1. Persatuan Profesional
-    Pastikan  ahli patuhi garis panduan profesion masing-masing

 1. Persatuan Peniaga
-    Ingatkan peniaga agar mematuhi peraturan yang berkaitan dengan perlindungan pengguna /  jujur dengan pengguna
-    Sediakan kod etika mengenai jualan

11.
Etika Amalan Perniagaan
-          diperkenalkan tahun 1982
-          digubal oleh Majlis  Penasihat Pelindung Pengguna Kebangsaan (MPPPK)
-          bertujuan mewujudkan perpaduan di kalangan  peniaga, pengeluar, pengguna dan kerajaan
-          mempunyai 5 prinsip:
  • Kenalpasti dan akui  hak-hak pengguna
  • Tidak menyampaikan maklumat yang mengelirukan
  • Patuhi prinsip perniagaan secara adil
  • Tidak burukkan pesaing
  • Amal perniagaan yang jujur
-          mengandungi   Etika Penjual dan Etika Pembeli

12.
Etika Pembeli
(mengandungi dua tanggungjawab pembeli)
 1. Tanggungjawab terhadap penjual
-    patuhi syarat kontrak
-    jelaskan hutang mengikut tempoh
-    tidak boleh paksa penjual sediakan perkhidmatan yang melebihi bayaran
-    tidak menawarkan harga  terlalu rendah sehingga  peniaga rugi
-    tidak kembalikan barang tanpa alasan yang kukuh/ tanpa tunjuk kad jaminan
-    amalkan sifat sopan santun
-    beri pandangan   untuk tingkatkan kualiti barang

 1. Tanggungjawab terhadap masyarakat
-    libatkan diri dalam persatuan pengguna
-    jaga persekitaran tempat tinggal/ pelihara alam sekitar
-    elak aktiviti pembakaran secara terbuka/ yang cemarkan alam sekitar
-    tidak sebarkan khabar angin seperti kenaikan harga barang/ kekurangan bekalan
13.

Etika Penjual
(Mengandungi enam tanggungjawab penjual)

 1. Tanggungjawab terhadap pekerja
-    jaga kebajikan pekerja dengan kemudahan tempat tinggal/pengangkutan
-    beri bimbingan /latihan untuk meningkatkan produktiviti
-    memberi ganjaran setimpal seperti gaji/bonus

 1. Tanggungjawab terhadap pelanggan
-    sediakan barang berkualiti
-    sentiasa berusaha tingkatkan kualiti barang
-    tepati keperluan dan kehendak pengguna
-    jual barang pada harga berpatutan
-    bermaklumat  yang lengkap
-    adakan kempen promosi yang jujur
-    sediakan khidmat lepas jualan / khidmat nasihat
-    beri layanan sama rata

 1. Tanggungjawab terhadap pemodal
-    maklumkan kedudukan pelaburan / perniagaan
-    beri kadar pulangan yang memuaskan
-    jalankan pengurusan yang cekap

 1. Tanggungjawab terhadap pembekal
-    layanan adil kepada semua pembekal
-    patuhi segala  syarat kontrak
-    berusaha jual barang  dengan segera
-    amalkan ‘sistem payung’
-    pastikan syarat kontrak  jelas

 1. Tanggungjawab terhadap masyarakat
-    pelihara alam sekitar
-    guna sumber yang manfaatkan masyarakat
-    beri sumbangan kepada pembangunan / penyelidikan melalui  biasiswa / subsidi

 1. Tanggungjawab terhadap kerajaan
-    bayar cukai
-    sedia peluang pekerjaan
-    guna sumber bahan mentah tempatan dengan cekap
-    adakan rundingan dengan kerajaan mengenai penggubalan / perlaksanaan  dasarSELAMAT MAJU JAYA

Tingkatan 5 : Bab 7: Peranan Kerajaan Dlm Perniagaan


BAB 7: PERANAN KERAJAAN DALAM PERNIAGAAN

PERANAN KERAJAAN BAGI MEMBANTU PENIAGA

 1. Menyediakan penyelidikan dan pembangunan
·         MARDI                                               -    dibidang pertanian
·         LEMBAGA GETAH MALAYSIA (MRB)       -    untuk getah
·         LEMBAGA MINYAK SAWIT MALAYSIA (MPOB) – industri sawit
·         SIRIM           -    untuk industri teknologi tinggi
·         FRIM            -    untuk perhutanan
·         LKIM            -    untuk ikan

 1. Menyediakan perundangan perniagaan
Contoh akta:
·         Akta Jualan Barangan
·         Akta Sewa Beli
·         Akta Perihal Dagangan
·         Akta Kawalan Harga
·         Akta Timbang dan Sukat

 1. Menyediakan Latihan dan Pengurusan
·         Supaya peniaga berkemahiran dan cekap
                   Contoh Agensi:
·         MARA
·         NPC – Perbadanan produktiviti

 1. Menyediakan kemudahan  infrastruktur  dan ruang niaga
Contoh :
·         Menyediakan bekalan elektrik/air/telefon
·         Bazar/ruang niaga/kilang untuk disewa
Contoh Agensi:
·         MARA
·         UDA HOLDING
·         PKEN

 1. Memberi Insentif Pelepasan Cukai
·         Taraf perintis –pengecualian cukai untuk tempoh tertentu
·         Pengecualian cukai –tak perlu bayar cukai
·         Elaun cukai pelaburan

 1. Menyediakan Kemudahan Pembiayaan
·         Memberi bantuan modal /pinjaman
     Contoh Agensi : MARA
·         Bank Pertanian / Bank Pembangunan dan Infrastruktur

 1. Lawatan Dagangan Keluar Negara
·         Untuk megadakan hubungan 2 hala
·         Buat perjanjian dagangan
     Contoh Agensi: MATRADE / MITI

Tingkatan 5 : Bab 6: Promosi

BAB 6: PROMOSI

1.  Maksud Promosi
-          satu proses memberitahu , memujuk dan mempengaruhi pelanggan
-          menyedarkan pengguna tentang barangan
-          menjadikan pengguna setia kepada barangan yang ditawarkan

2.  Peranan Promosi
-          Menyampaikan maklumat
memberitahu kewujudan barang dipasaran
maklumat spesifikasi barang, kegunaan, harga dan pengeluar
               
-          Mewujudkan pasaran baru
menyedarkan pengguna tentang barang baru
menarik minat membeli dan mengguna

-          Mengekalkan pasaran sedia ada
mengingatkan pengguna kepada jenama
mewujudkan pengguna setia

-          Meningkatkan dan meluaskan pasaran
membantu penyebaran maklumat kepada lebih ramai pengguna
menggunakan media yang liputan siarannya luas

-          Memujuk dan mempengaruhi pembeli
menggunakan aktiviti dan teknik promosi yang menarik

-          Memantapkan imej barang dan syarikat
barang menjadi lebih popular dan mendapat perhatian kerana dikaitkan dengan imej pengguna

-          Mengatasi pesaing
mengelakkan pengguna sedia ada dan baru mudah lupa dan beralih menggunakan barangan pesaing

3.  Promosi dalam Pemasaran.

-          Strategi Pemasaran
·         Sasaran pasaran – kumpulan pengguna yang cuba dipengaruhi
·         Campuran pemasaran   – gabungan unsur penting pemasaran
Ø  Produk   – menghasilkan barang berorientasi pengguna   
                       menepati cita rasa, keperluan dan kehendak  
                      pengguna
Ø  Harga    -  disesuaikan mengikut keadaan pelanggan,   
                       persaingan, kos pengeluaran dan keuntungan 
                     yang ingin diperolehi
Ø  Promosi  - ditumpukan kepada kumpulan sasaran    
                       menyedarkan pengguna tentang kewujudan  
                      barang menyampaikan maklumat, menarik 
       perhatian, meyakinkan dan mempengaruhi   
       pengguna
Ø  Agihan    - dihantar tepat pada masa ke tempat                           barang diperlukan.

4.  Jenis Promosi.

-          Pengiklanan
·         Memperkenalkan barangan baru
·         Mengingati sesuatu barangan
·         Mengekalkan pasaran barangan
·         Barangan lebih popular
·         Imej yang lebih baik
·         Mempengaruhi, memberitahu dan memujuk pengguna
·         Mendapatkan maklumat sesuatu barangan

Ø  Iklan berkesan mempunyai unsur pujukan menjadi gaya tarikan yang dirancang dalam sesuatu mesej iklan.

Ø  3 jenis gaya tarikan iklan

§  Pujukan Rasioal
- Mengaitkan sesuatu pembelian dengan
  kepentingan peribadi pembeli.
- Pembelian barang dikatakan lebih
  berfaedah, berkualiti, bernilai,
  kesihatan, penjimatan

§  Pujukan emosi
- Menimbulkan perasaan positif supaya 
  orang ramai terdorong membeli.
- Mesej iklan ada unsur rasa kasih
  sayang, takut, malu, bangga, gembira, 
  mengikis perasaan bimbang

§  Pujukan moral
- Sikap orang ramai tentang perkara
  yang benar dan lebih wajar dilakukan.
- Mesej iklan  
  tentang kebersihan alam sekitar, perpaduan,  
  persamaan hak, amalan tolong-menolong

Ø  Jenis Iklan

§  Iklan penerangan
-   memperkenal jenama baru dipasaran
-   ada maklumat harga, kegunaan, cara guna,  
    keistimewaan barangan
-   elak keraguan pengguna

§  Iklan memujuk
-   persaingan sesuatu barangan semakin
    hebat di pasaran
-   bentuk keyakinan pengguna
-   terang kelebihan jenama, bandingkan
    dengan jenama lain
-   menjadi iklan bertanding

§  Iklan mengingat
-   pengguna sentiasa mengingat sesuatu 
    jenama
-   disiarkan berulang-ulang
-   barangan telah lama di pasaran

          - Promosi Jualan

·         cara galakan jualan bagi tempoh yang singkat
·         bantu tarik pelanggan baru
·         galakkan pengguna membeli
·         barangan dikenali, kekal dan atasi pesaing

Ø  Promosi Pengguna
-   mendorong pengguna membeli
-   pengguna ditawarkan sample percuma, kupon
    hadiah, potongan harga, pertandingan

Ø  Promosi pengedar
-   pemberian insentif kepada pemborong dan
    peruncit supaya menambah pengedaran dan 
    jualan
-   pengedar ditawarkan diskaun, barang
    percuma, hadiah wang, pertandingan jualan

Ø  Promosi jualan
-   galakkan jurujual menjual secara lebih
    berkesan
-   insentif diberi – bonus, komisen, peraduan
-   tempoh promosi jangka masa pendek

-          Jualan Terus
·         kaedah promosi sesuatu barangan secara peribadi
·         melalui jurujual
·         caranya – system parti, pergi dari rumah ke rumah
·         wakil syarikat menerangkan, memujuk, meyakinkan pengguna
·         jurujual diberi komisen, diakaun
·         jurujual dan pengguna berkomunikasi dua hala
·         pengguna Dapat layanan peribadi
·         jurujual Sesuaikan cara penyampaian maklumat, teknik memujuk
·         jurujual tahu reaksi pengguna

-          Publisiti
·         Penyebaran maklumat menerusi media secara percuma
·         Bayaran siaran ditanggung oleh syarikat media
·         Pengeluar tidak tanggung kos penyiaran
·         Tujuan beritahu barangan baru, keistimewaan
·         Maklumat dikawal syarikat media
·         Kelebihan - Jimatkan kos promosi, lebih diyakini, liputan lebih luas, jalin hubungan baik dengan orang ramai
·         Kelemahan – berita terhad, maklumat tak jelas, kritikan media, masa siaran tidak sesuai, sukar dirancang

5. MEDIA PENGIKLANAN

JENIS MEDIA PENGIKLANAN

AKHBAR/MAJALAH
·         Liputan lebih luas
·         Kos murah berbanding yang lain
·         Boleh sertakan gambar/peneranan
·         Boleh dibuat secara warna warni
·         Boleh dibaca berulang kali
·         Boleh pilih ruang/mukasurat

HALAMAN KUNING
·        Ruang iklan di buku panduan telefon
·        Mudah untuk pelanggan
·        Disusun ikut abjad

TELEVISYEN
 • Liputan luas
 • Ada gambar dan penerangan lengkap
 • Boleh diselitkan muzik
 • Lebih berkesan sebab audio visual
 • Boleh pilih masa siaran
 • Boleh menaja rancangan

POSTER/PAPAN TANDA/ SEPANDUK
·        Kos murah
·        Menarik perhatian pengguna
·        Boleh pilih sasaran pasaran

RADIO
·         Liputan luas
·         Penerangan lengkap
·         Boleh diselitkan muzik
·         Boleh disiarkan bila-bila masa
·         Boleh taja rancangan

INTERNET
·         Liputan luas ke selruruh dunia
·         Boleh masukkan kesan animasi/audio visual
·         Boleh terus pesan barang on line
·         Kos murah jika pandai bina laman web sendiri

LAMPU NEON
·         Cantik dan menarik
·         Jelas pada waktu malam
·         Boleh jadi pandu arah kepada pengguna
·         Boleh guna untuk tempoh lama

PAMERAN/EKSPO
·         Sampai ke sasaran pengguna
·         Pengguna boleh cuba barang dan Tanya
·         Boleh kesan masalah pengguna
·         Hubungan 2 hala dengan pelanggan

6.           PEMILIHAN MEDIA PENGIKLANAN

Faktor Pemilihan Media Pengiklanan

·         Jenis dan sifat barangan
*        barangan teknikal    -  televisyen, pameran, internet
                                       -  perlu penerangan dan tunjuk ajar
*        barangan baru        - sampel percuma
*        barang perhiasan    - majallah wanita
*        perkakas dapur       - pameran, ekspo
                                       - perlu tunjuk ajar jurujual
*        perkhidmatan pelancongan – iklan akhbar/risalah
·         Kos Pengiklanan
*        ikut kemampuan peniaga
*        peniaga kecil-kecilan         - media murah
                                                - papan tanda/risalah
*        syarikat besar                   - media mahal
                                                - televisyen/ akhbar/ majalah

·         Tujuan Pengiklanan
*        akhbar          - matlamat sampaikan maklumat ke seluruh                                   negara
                             - barangan baru
*        sampel percuma dan borang maklum balas
          - ingin tahu sambutan orang ramai
*        televisyen/radio/internet
          - untuk atasi pesaing
          - menarik dan liputan luas

·         Saiz Perniagaan
*        syarikat besar        
          - media mahal
          - televisyen/akhbar
*        perniagaan kecil-kecilan    
          - media murah
          - risalah/poster/sepanduk

·         Sasaran Pengguna
*        golongan pengguna yang diharapkan membeli
*        sampai mesej kepada golongan yang betul
*        peralatan sukan       - majalah sukan
*        barang kemas         - majallah wanita

·         Luas Pasaran
*        barangan pasaran    - risalah/papan
*        setempat                tanda/poster/sepanduk
*        pasaran seluruh negara     
          - televisyen/akhbar negara
*        pasaran antarabangsa      
          - televisyen setelit/internet
          - majallah antarabangsa

·         Dasar Kerajaan
*        peraturan mesti dipatuhi
*        penentuan saiz, kandungan, jenis iklan,
*        arak dan rokok dilarang dalam iklan tv
*        dapat kebenaran – Akta Kerajaan Tempatan