Falsafah Ku Sebagai Seorang Pendidik...

Pengajaran dan pembelajaran adalah satu perjalanan yang indah dalam kita mencari dan mengenali ilmu sekaligus mengamalkannya kearah kebaikan. Manfaatkanlah ilmu sebaiknya, dan janganlah ia disalahgunakan.

Friday, October 8, 2010

Tingkatan 5 : Bab 4: Komunikasi

BAB 4: KOMUNIKASI

PERANAN KOMUNIKASI

  1. Memudah dan mempercepatkan proses penyebaran maklumat.
-          Contoh : maklumat turun naik harga saham mudah diketahui dengan menggunakan komputer, telefon dan internet.

  1. Memudahkan peniaga menjalankan aktiviti perniagaan.
-          Contoh : urusan jual beli barangan boleh dilakukan dengan menggunakan telefon, telefeks atau internet.

  1. Memudahkan kegiatan promosi.
-          Contoh : Televisyen merupakan media utama pengiklanan kerana dapat menarik minat ramai penonton.

  1. Meluaskan pasaran barangan.
-          Contoh : Perkhidmatan telefon memudahkan proses jual beli jarak  
                  jauh.

  1. Memudahkan pentadbiran dan pengurusan.
-          Contoh : bagi syarikat yang mempunyai banyak cawangan di merata negeri boleh mengadakan mesyuarat secara langsung antara pengurus cawangan tanpa bersemuka dengan menggunakan sidang video.

  1. Mengelakkan kerugian dan kerosakan.
-          Contoh : Jika diketahui melalui satelit bahawa taufan sedang melanda Jepun, maka penghantaran kargo dari Malaysia ke negara itu boleh ditangguhkan untuk mengelakkan kerosakan.


JENIS-JENIS PERKHIDMATAN KOMUNIKASI

(i)  Televisyen dan radio.
(ii)  Perkhidmatan Pos.
(iii) Perkhidmatan Telekomunikasi.
(iv) Perkhidmatan Kurier.


PERKHIDMATAN POS.

  Terbahagi kepada 3 iaitu :
          (i).  Perkhidmatan Mel.
          (ii).  Perkhidmatan kaunter.
          (iii). Perkhidmatan Lain.


Perkhidmatan Mel.

·               Surat.                       
·               Poskad.       
·               Aerogram.
·               Bahan bercetak.
·                Peket kecil.    
·               Khidmat jawapan perniagaan.
o   digunakan oleh peniaga pesanan mel.
o   setem dilekatkan

·               Persuratan untuk orang buta.
o   majalah dan buku dalam bentuk Braille

·               Pos Ekspres.
o   menghantar dokumen dengan cepat.
o   tidak dilindungi oleh insurans

·               Pos Daftar.
o   hantar barang/dokumen penting di dalam dan di luar negara.                                 - dilindungi oleh insurans.
·               Bungkusan.
·               Mel Berinsurans.
o   memberi perlindungan bagi surat daftar dan bungkusan yang   
§  diposkan di dalam dan di luar negara.
o   pampasan akan dibayar jika mel/bungkusan itu hilang

·               Perkhidmatan Pos Laju.
o   menghantar mel, peket kecil dan dokumen dengan cepat.
o   serahan dari pintu ke pintu.

·               Data Pos.
o   membantu mengagihkan dokumen secara besar- besaran seperti bil,   
§  sijil invois dan penyata akaun.

·               Mel Terus.
o   digunakan oleh syarikat untuk mengiklankan perniagaannya.


Perkhidmatan Kaunter.

    Terdiri daripada 3 jenis :

a)        Perkhidmatan jualan – jual setem, sampul surat berdaftar, poskad.
b)       Perkhidmatan bayaran – bayaran kiriman wang dan wang pos.
c)        Perkhidmatan agensi  - TNB, ASN, BSN, LUTH.


 Perkhidmatan Lain.

i.        Pos Restante           -        Pengembara menggunakan alamat pejabat pos                                                 untuk menerima surat.
ii.       Peti surat, tiket serahan tingkap dan khidmat beg berkunci.
iii.      Frangki                  -       mesin mencetak setem dan tarikh pembayaran                                        pada sampul surat/mel.
iv.      Pusat khidmat pelanggan – melayani aduan pelanggan.


PERKHIDMATAN TELEKOMUNIKASI

Terbahagi kepada :-  
·         Perkhidmatan lisan
·         Perkhidmatan bercetak
·         Perkhidmatan Audiovisual.

a)    Perkhidmatan Lisan.

i.              Perkhidmatan Telefon.- untuk individu.
                          -  Panggilan tempatan.
                               -  Panggilan sambung jauh terus dail.
                              -  Panggilan antarabangsa terus dail.
    
   ii.         Panggilan tanpa tol.- untuk peniaga.
                
                 iii.        Sidang Audio.
- mesyuarat antara 2 pihak yang berada di lokasi berbeza.
              - setiap ahli perlu bercakap secara bergilir.
                
                 iv.        Telefon bimbit.

v.              Videofon.
- Telefon dilengkapi dengan gambar video.
                             - membolehkan pemanggil dan penerima panggilan berbual  
                               Serta melihat wajah pihak yang dihubungi.

      vi.          Radio Maritim.
              - membolehkan panggilan telefon dibuat dari darat ke kapal-
                 kapal di lautan Atlantik, Hindi dan Pasifik.
              - menggunakan satelit marin (MARISAT)untuk   
                menyampaikan berita serta mesej penting.    

vii.            Telestok.      
             - untuk pelabur yang ingin mengetahui harga saham yang di    
               urusniagakan di BSKL.                  


b)    Perkhidmatan Bercetak
i.              Telefeks – menghantar maklumat berbentukcarta,
                         gambar, laporan melalui mesin faksimili.

ii.       Teleks   - menghantar maklumat menggunakan 
                        mesin teleprinter.        

ii.            Telegram – menghantar maklumat bertulis
                           melalui rangkaian telegraf.


c)      Perkhidmatan Audiovisual.

i.              Sidang Video(Video Conferencing).
- menghubungi 2 atau lebih pihak di lokasi 
                 yang berbeza.
              -  mesyuarat jarak jauh melalui skrin pemancar.

ii.            Internet.
- rangkaian komputer yang menghubungkan 
                 pelbagai maklumat dengan pantas di 
                seluruh dunia.

iii.           E-mel (Mel Elektronik)
- menghantar maklumat dengan cepat menerusi 
                 rangkaian komputer.
         
iv.           MAYPAC.
- Rangkaian Data Awam Suis Peket Malaysia.
              - menghantar dan menerima data melalui komputer.
    

PERKHIDMATAN KURIER.

   Menghantar mel, dokumen dan bungkusan dengan segera seperti  
   invois, dokumen perjanjian dan laporan di dalam dan di luar  
   negara. Contoh : EMS, Pos laju Malaysia.

   Kelebihan.
o      penghantaran cepat dan selamat.
o      serahan pintu ke pintu.
o      dapat perlindungan insurans.
o      menyediakan perkidmatan menghantar Kargo.
o      Bagi bungkusan bercukai, syarikat Kurier akan menguruskan segala dokumentasi kastam bagi pihak pengirim.

                     

Kekurangan
·               kos tinggi.
·               terhad kepada kiriman yang penting dan diperlukan sahaja.


Faktor Pemilihan Jenis Perkhidmatan Komunikasi

1.    Kesegaran.
- jika maklumat diperlukan segera – Teleks,
                                                       - telefaks
                                                       - internet.
    - tidak diperlukan dengan segera  - melalui pos.

2.    Jenis maklumat.
- berbentuk lisan – telefon.
     - Grafik dan carta – mesin faksimile.
     - Bahan bercetak  -  pos.
     - Polisi insurans – kurier dan mel berinsurans.

3.    Kos.
- mengikut kemampuan syarikat.
     - Perkhidmatan kurier lebih mahal daripada Perkhidmatan pos  
       biasa.

4.    Mudah didapati dan berhampiran.
- contoh: telefon dan pos mudah didapati.

5.    Jarak.
- jarak dekat – gunakan pos.
     - jarak jauh  - mel udara, faksimile,internet, teleks.